[Lazarus] Oproep aan alle Nederlandstalige Lazarusgebruikers (Attn: all Dutch Lazarus users)

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Lazarus] Oproep aan alle Nederlandstalige Lazarusgebruikers (Attn: all Dutch Lazarus users)

Free Pascal - Lazarus mailing list
Beste allen,

De Nederlandse vertaling van de Lazarus IDE laat nogal te wensen over.
Slechts 27% van alle strings zijn vertaald.

Ik vermoed dat de meesten onder ons,evenals ik, gewoen de engelse taal
in de IDE gebruiken.

Ik probeer een beetje zicht te krijgen op de zinvolheid van het
vertalen van de IDE naar Nederlands.

Ik wil een ieder van jullie dan ook dringend verzoeken om de enquĂȘte
op het forum hierover
(http://forum.lazarus.freepascal.org/index.php/topic,36881.0.html) in
te vullen.

Bij voorbaat mijn dank,

Bart


Follows English translation:

---------------
Dear all,

The Dutch translationo f the IDE is in a bad state.
Only 27% of the strings are translated.

I suspect that most of us, like me, just use the english language in the IDE.

I would like to get some insight wether or not it is very usefull at
this point in time to translate the IDE into Dutch.

I therefore call upon all of you (Duthc lazarus users) to fill in the
poll on http://forum.lazarus.freepascal.org/index.php/topic,36881.0.html

Greetings,

Bart
--
_______________________________________________
Lazarus mailing list
[hidden email]
http://lists.lazarus-ide.org/listinfo/lazarus
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Lazarus] Oproep aan alle Nederlandstalige Lazarusgebruikers (Attn: all Dutch Lazarus users)

Free Pascal - Lazarus mailing list
Op 2017-05-14 22:27, het Bart geskryf:
> Ik vermoed dat de meesten onder ons,evenals ik, gewoen de engelse taal
> in de IDE gebruiken.

Dit was ook my ervaring, toe ek Afrikaans met Lazarus IDE probeer
gebruik het. Die terminologie was net te vreemd. So nou verkies ek om
liewers Engels te gebruik.  ;-)

Groete,
   Graeme

--
fpGUI Toolkit - a cross-platform GUI toolkit using Free Pascal
http://fpgui.sourceforge.net/

My public PGP key:  http://tinyurl.com/graeme-pgp
--
_______________________________________________
Lazarus mailing list
[hidden email]
http://lists.lazarus-ide.org/listinfo/lazarus
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Lazarus] Oproep aan alle Nederlandstalige Lazarusgebruikers (Attn: all Dutch Lazarus users)

Free Pascal - Lazarus mailing list
In reply to this post by Free Pascal - Lazarus mailing list
Bart via Lazarus wrote:

> Ik vermoed dat de meesten onder ons,evenals ik, gewoen de engelse taal
> in de IDE gebruiken.

Ik zou ook noit een IDE in het Nederlands gebruiken. De systeemsoftware staat bij mij ingesteld op
Engels. Vele tientallen jaren geleden had ik (in Finland) een fout in een (MS-DOS) programma als
gevolg van een slechte vertaling (in het Nederlands) van een boek van Peter Norton. Sindsdien is
Nederlands alleen nog iets voor de eindgebruiker .....

Hetzelfde geldt voor programmeren. Gewoon consequent de engelse termonologie gebruiken, anders
wordt het een brabbeltaaltje, half engels, half iets anders.

Met vriendelijke groet,

Adriaan van Os

--
_______________________________________________
Lazarus mailing list
[hidden email]
http://lists.lazarus-ide.org/listinfo/lazarus